PDF ABECEDA – pexeso a skladačka 3v1

3,50 

Stolovú plošnú hru s klasickými pravidlami  PEXESA tvoria 4 hracie listy formátu A3+ 1 list na potlač rubových strán.
Pexeso je určené pre predškolákov a prvákov ZŠ ako doplnková didaktická pomôcka, tiež ako darček pri rôznych príležitostiach, súťažiach, podujatiach, rozlúčke s predškolákmi a pod.

Hra má trojaké použitie:
1. Edukačným zámerom pexesa je poznávanie tlačených a písaných písmen abecedy pomocou obrázkov a hry. Hráči rozložia štvorčeky rubom nahor. Ich otáčaním a pomocou zrakovej pamäte hráči vyhľadávajú dvojice obrázkov a písmen.
Na začiatku je vhodné pri hre použiť  kartičky A-Ľ a M-Ž osobitne, neskôr všetky kartičky A-Ž naraz.

2. OBOJSTRANNE vytlačená verzia pexesa, kedy je rubová strana 4 hracích listov potlačená grafikou 5.listu (slovo abeceda na čiernom podklade), sa pexeso zmení na kreatívnu ŠTVORČEKOVÚ SKLADANKU podobnú puzzle.

3. Po osvojení písmen abecedy možno viesť deti (napr.prvákov) k POSKLADANIU abecedy
v SPRÁVNOM SLEDE PÍSMEN v základnej,
neskôr i úplnej verzii
(písmená s mäkčeňmi a pod.)

 

 

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.