Tlačené listy ABECEDA Písmenkovo

23,00 

ABECEDA  Písmenkovo
pre materské školy a elementaristov ZŠ
+ 2 BONUSY  (nepísať do objednávky)
Je možná dohoda o výmene bonusu.

1. Tlačený kalendár A3 MESIACE V ROKU
(do vypredania zásob kalendára)
+
2. PDF Písmenkové TROJDOMINO

38 listov formátu A3 (1 list iba 0,65 €)
s originálnou a premyslenou autorskou grafikou.
Nielen poznávanie  abecedy v prepojení so slovami
a obrázkami,
ale aj množstvo podnetov na rozvoj reči,
slovnej zásoby, opisu, rozprávania a živého dialógu s deťmi.

Popis

Tlačené listy ABECEDA Písmenkovo

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré bola licencia zakúpená,
je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.