PDF A3 ZIMA 19 listov

7,50 

19 obrazov A3 k ročnému obdobiu  ZIMA
+ bonus 1xA3  Život školy v ZIME (náhľad v galérii)

Súbor znázorňuje charakteristické znaky, tradície a udalosti ZIMY
(Mikuláš, advent, Vianoce, zvieratá a vtáky v zime, karneval,
fašiangy, obliekanie  v zime, jazykové stránky)

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov
o ročnom období, podnecuje rozvoj reči
a vyjadrovania viet a súvetí,
nabáda deti k ďalším otázkam v prepojení s premenami
v prírode a spoločenskými situáciami.