PDF A3 – TVORIVÉ SUDOKU 3 verzie

1,50 

 Darček na ROZLÚČKU s predškolákmi  alebo k ZÁPISU DO ZŠ

TVORIVÉ SUDOKU
tvoria 4 listy A3:

3 vystrihovacie listy a 1 list HERNÝ PLÁN

HERNÝ PLÁN (4×4 políčka) vyplnia deti obrázkami tak,
aby sa každý obrázok nachádzal v každom
rade, stĺpci i bloku iba raz.

Jeden list znázorňuje 4 geometrické tvary, druhý list obrázky zo školského prostredia vrátane návodu na hru.
Tretí list bez obrázkov je určený na samostatné vytvorenie kartičiek vlastnými obrázkami.

Hra rozvíja kombinačné schopnosti v štvorcovej sieti, predstavivosť, zrakovú pamäť.
Na motiváciu detí vo fáze oboznamovania obsahuje jeden list príklady (šablóny) pomocných zostáv.

VYUŽITIE:
-stolová hra pre jedno dieťa, ale aj viaceré deti.
(komu sa podarí políčka vyplniť ako prvému)
-doplnková didaktická pomôcka
k matematickým predstavám
-DARČEK pre deti k rôznym príležitostiam,
na rozlúčku s predškolákmi a pod.

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.