PDF A3 STOLOVÉ HRY na celý rok 5 listov

2,50 


5 listov A3 NA CELÝ ROK,
vhodné na ROZLÚČKU S PREDŠKOLÁKMI

5 tématických
STOLOVÝCH HIER na celý rok

s pútavým, edukačným
zámerom.

Hra je pre najmenej dvoch hráčov.
Každý list obsahuje aj motivačné pravidlá hry
s benefitom príbehu z každého ročného obdobia.

VYUŽITIE:
-spoločenské hry s hracou kockou
-doplnková didaktická pomôcka
-DARČEK pre deti k rôznym príležitostiam,
na rozlúčku s predškolákmi a pod.

 

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.