PDF A3 RODINA 9 listov

5,50 

9 obrazov na témy
RODINA-DOM-DOMOV-VÝVIN ČLOVEKA-RODOSTROM
+ bonus 1xA3 VNÍMAJTE DOBRO…
(náhľad v galérii)

približuje množstvo podnetov na uvedené témy v oblasti
poznania, rozvíjania reči
a vyjadrovania, prosociálnej a etickej výchovy.

Obrazy môžu byť motiváciou na detskú ilustráciu tém.