PDF A3 ROK-VENČEKY 14 listov

5,50 

12+2 obrazy
MESIACE V ROKU s grafikou venčekov

+bonus 1xA3  ZIMA s básničkou (náhľad v galérii)

Obrazy znázorňujú charakteristické znaky jednotlivých mesiacov aj s ich názvom. (Mesiace marec a apríl majú dvojitú grafiku
v súvislosti s nestálym dátumom Veľkej noci)

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov a časových predstáv, slovnej zásoby, opis a rozprávanie. Nájde sólové využitie nielen v danom mesiaci, ale aj vo dvojici pri prechode do ďalšieho mesiaca, či v trojici, pri prechode do ďalšieho ročného obdobia. Sled 12 obrazov pomôže deťom chápať význam slova ROK,  vnímať a porovnávať rozdiely mesiacov v náväznosti na pozorované zmeny v živote spoločnosti i prírode. Obrazy vyjadrujú národné, kultúrne a spoločenské zvyklosti a tradície Slovenska.