PDF A3 CHRÁNIME PRÍRODU 12 listov

5,50 

12 obrazov na tému  CHRÁNIME PRÍRODU
+ bonus 1xA3  ZDRAVÝ LES
(náhľad v galérii)

bude motiváciou k utvárania povedomia o význame
životného prostredia a ekologických návykov
vo vzťahu k prírode, vode, ovzdušiu a triedeniu odpadu.
Obrazy sa stanú základom na rozprávanie
a množstvo otázok aj v súvislosti so skúsenosťami.