PDF A3 JAR 16 listov

6,50 

16 obrazov ročného obdobia J A R
+ bonus 1xA3  Život školy na JAR (náhľad v galérii)

-znázorňuje charakteristické znaky jari.

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov
o ročnom období, podnecuje rozvoj reči
a vyjadrovania viet a súvetí,
nabáda deti k ďalším otázkam v prepojení s premenami
v prírode a spoločenskými situáciami.