PDF A3 SLNEČNÝ ROK 4 listy

3,50 

SLNEČNÝ ROK 4x A3
4 ročné obdobia v grafike SLNKA

+ bonus 1xA3  ROK V JEDNOM SLNKU
(náhľad v galérii)

Obrazy znázorňujú charakteristické znaky
ročných období aj s ich názvom.
Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov a časových predstáv, slovnej zásoby, opis a rozprávanie.
K jednotlivým obrazom môžu priraďovať
a triediť obrázky z iných didaktických hier.

Učebná pomôcka nájde sólové využitie
nielen v danom ročnom období, ale aj vo dvojici
pri prechode do ďalšieho ročného obdobia.
Sled štyroch obrazov pomôže deťom chápať význam slova ROK,
vnímať ročné obdobia v náväznosti na pozorované zmeny v prírode.