PDF A3 V MATERSKEJ ŠKOLE 11 listov

5,50 

11 x A3  V MATERSKEJ ŠKOLE
+ bonus  VÍTAME ŤA V MŠ (náhľad v galérii)

Učebná pomôcka ponúka témy od vstupu do materskej školy
až do rozlúčky pri prechode do základnej školy.

Obrazy znázorňujú aj viaceré prosociálne témy, inakosť,
emócie a nálady detí apod., motivujú deti
k rozprávaniu, dialógu a kladeniu otázok.

Rozlúčkový diplom a darček-3D skladačka
Farbička pomocníčka s užitočnými informáciami
budú spomienkou na chvíle v MŠ.