PDF A3 JABLOŇ POČAS ROKA 4 listy

4,50 

4 ročné obdobia znázorňuje viacero verzií
PREMIEN JABLONE POČAS ROKA.
+ bonus 1xA3  JABLOŇOVÁ VÍLA (náhľad v galérii).

Všetky listy A3 ponúkajú množstvo námetov na rozvoj poznatkov
a časových predstáv, slovnej zásoby, opis, rozprávanie a porovnávanie.
K DVOJICI obrazov Premeny v prírode môžu deti priraďovať
a triediť obrázky ročných období z iných didaktických hier.
Tretí a štvrtý list znázorňuje kolobeh roka
v jednom strome jablone 4 v 1 + básničky
+MESIACE v roku, ktoré môžu deti označovať magnetom.