PDF A3 HLAVNÉ OBRAZY ROKA 4 listy

3,50 

4xA3  HLAVNÉ OBRAZY ROKA
znázorňujú atmosféru 4 ročných období aj s ich názvom.

+ bonus FAREBNÝ SVET 1x A3
(náhľad v galérii)

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov
a časových predstáv, slovnej zásoby, opis a rozprávanie.
K jednotlivým obrazom môžu priraďovať a triediť obrázky
z iných didaktických hier.

Učebná pomôcka nájde sólové využitie nielen v danom ročnom období, ale aj vo dvojici
pri prechode do ďalšieho ročného obdobia.
Sled štyroch obrazov pomôže deťom chápať význam slova ROK,
vnímať ročné obdobia v náväznosti na pozorované zmeny v prírode.