PDF A3 KALENDÁR ROKA A POČASIE 4 listy

3,50 

4xA3  KALENDÁR ROKA a počasie
4 ročné obdobia v prepojení
s počasím, mesiacmi a  dňami v  týždni
+ bonus 1xA3 didaktická hra OBRÁZKOVÉ DOMINO
(náhľad v galérii)

Obrazy znázorňujú charakteristické znaky
ročných období aj s ich názvom.
Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov
časových predstáv, slovnej zásoby, opis a rozprávanie.

Deti označujú magnetmi aktuálne počasie,
aktuálny mesiac a deň v týždni.