PDF A3 ROČNÉ OBDOBIA-trojice venčekov 4 listy

3,50 

4xA3 – ŠTVRŤROKY s grafikou venčekov
znázorňujú charakteristické znaky jednotlivých mesiacov
v danom ročnom období- štvrťroku.

+ bonus 1xA4  VIZITKA TRIEDY (náhľad v galérii)

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov
a časových predstáv, slovnej zásoby, opis a rozprávanie.
Nájde využitie v danom ročnom období s delením
na jednotlivé MESIACE s nápismi.

Sled 2-4 obrazov pomôže deťom chápať
následnosť ročných období, význam slova ROK
v náväznosti na pozorované zmeny v živote spoločnosti i prírode.
Obrazy vyjadrujú národné, kultúrne a spoločenské zvyklosti a tradície Slovenska.