PDF A3 MOJE ZDRAVIE 12 listov

5,50 

12 obrazov k téme  MOJE ZDRAVIE
+ bonus 1xA3 Kde je zdravie
(náhľad v galérii)

na rozvoj poznatkov o podmienkach zachovania
zdravia a práci lekára.

Motivácia na rozhovor o témach obrazov
v prepojení s reálnymi skúsenosťami.
(Práca záchranárov je v súbore BEZPEČNE NA CESTE.)