PDF A3 BEZPEČNE NA CESTE 12 listov

5,50 

12 obrazov A3 na tému
BEZPEČNE NA CESTE
+ bonus 1xA3 CHCEM BYŤ VIDENÝ-reflexné odrazky
(náhľad v galérii)

Obrazy znázorňujú dopravné značky, bezpečné správanie na ceste v rôznych situáciách (aj v zime),
orientáciu vľavo-vpravo, dopravné prostriedky a pod.

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov
k téme bezpečnosti na ceste, podnecuje rozvoj reči
a vyjadrovania viet a súvetí,
nabáda deti k ďalším otázkam v prepojení so situáciami
v reálnom prostredí.