PDF OD JARI DO ZIMY – skladačka A3

3,50 

4 listy A3

Didaktická hra OD JARI DO ZIMY obsahuje 4 listy formátu A3, z ktorých sa skladacie plochy najskôr vystrihnú po obvode z podkladu a potom rozstrihajú na jednotlivé kartičky-obdĺžniky. Cieľom hry je zložiť obrazy do zmysluplných celkov, podobne ako puzzle. Hra je nielen zábavnou, ale aj doplnkovou didaktickou aktivitou, ktorá približuje charakter ročných období, rozvíja reč a opis rozprávaním o typických premenách v prírode.

Hra bude náročnejšia pri skladaní všetkých 4 obrazov naraz, pričom budú všetky kartičky premiešané. Pri dvoch (štyroch) hráčoch má každý dva (jeden) list a vyhrá ten, ktorému sa podarí poskladať obraz ako prvému.

Využitie:

-didaktická pomôcka na rozvoj poznatkov a predstavivosti
-spoločenská hra s pravidlami pre 1-4 deti
-DARČEK pre deti k rôznym príležitostiam,
na rozlúčku s predškolákmi a pod.

 

Popis

Didaktická hra predpokladá na začiatku spoluúčasť dospelého, najmä pri oboznamovaní s hrou, jej pravidlami a aj v súvislosti s plnením úloh výchovno-vzdelávacej práce s deťmi. Kartičky jednotlivých obrazov je vhodné uložiť do samostatných puzdier, obálok a pod., podľa ročných období, aby boli k dispozícii na ďalšiu hru. Zložitejšia verzia spočíva v skladaní 4 obrazov zo všetkých pomiešaných kartičiek.

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.