PDF A3 Hra ZNAKY ročných období – 4 listy

4,50 

4xA3  didaktická hra  ZNAKY ročných období
+ bonus Diagram roka s básničkou 1xA3
(náhľad v galérii)

Obrazy znázorňujú charakteristické znaky jednotlivých
ročných období aj s ich názvom.
Deti označujú magnetmi (alebo na vodorovnej ploche inak
-žetónmi a pod.) iba obrázky k danému ročnému obdobiu.

Učebná pomôcka ponúka množstvo námetov na rozvoj poznatkov a časových predstáv, slovnej zásoby, opis a rozprávanie. Nájde sólové využitie nielen v danom ročnom období, ale aj pri prechode do ďalšieho ročného obdobia, či v trojici-štvorici. Sled 4 obrazov pomôže deťom chápať význam slova ROK,  vnímať a porovnávať rozdiely ročných období v náväznosti na pozorované zmeny v živote spoločnosti i prírode. Obrazy vyjadrujú národné, kultúrne a spoločenské zvyklosti a tradície Slovenska.