PDF A3 OD JARI DO ZIMY – didaktická hra

3,50 

Didaktická hra OD JARI DO ZIMY 4 listyA3

+ bonus 1xA3 ABECEDA
(náhľad v galérii)
aj na ROZLÚČKU S MATERSKOU ŠKOLOU

Skladacie plochy sa najskôr vcelku vystrihnú z podkladu
a potom rozstrihajú na kartičky-obdĺžniky.
Cieľom hry je zložiť obrazy do zmysluplných celkov
ročných období
, podobne ako puzzle.
Hra bude náročnejšia pri skladaní
všetkých 4 obrazov naraz,
pričom budú všetky kartičky
premiešané. Pri dvoch (štyroch) hráčoch
má každý dva (jeden) lista vyhrá ten,
ktorému sa podarí poskladať obraz ako prvému.
Hra je nielen zábavnou, ale aj doplnkovou didaktickou aktivitou, ktorá približuje charakter
ročných období, rozvíja reč a opis rozprávaním
o typických premenách v prírode.

Využitie:
-didaktická hra na rozvoj poznatkov a predstavivosti
-spoločenská hra s pravidlami pre 1-4 deti
-DARČEK pre deti k rôznym príležitostiam,
na rozlúčku s predškolákmi a pod.

Popis

Didaktická hra predpokladá na začiatku spoluúčasť dospelého, najmä pri oboznamovaní s hrou, jej pravidlami a aj v súvislosti s plnením úloh výchovno-vzdelávacej
práce s deťmi. Kartičky jednotlivých obrazov je vhodné uložiť do samostatných puzdier, obálok a pod., podľa ročných období, aby boli k dispozícii na ďalšiu hru.
Zložitejšia verzia spočíva v skladaní 4 obrazov zo všetkých pomiešaných kartičiek.

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.