PDF DIPLOMY A SPOMIENKOVÉ LISTY – súbor 16 listov

4,50 

Diplomy, pamätné  a spomienkové listy pre deti
k rôznym hrám, podujatiam, súťažiam a príležitostiam.

TIP:
Podľa záujmu a návrhov od učiteliek je možné sériu rozšíriť,
návrhy  privítam cez nomen@art-time.sk

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie na vytlačenie neobmedzeného množstva, v zmysle počtu detí v triede, krúžku, centre detí,  ktoré vedie  zodpovedný pedagóg zariadenia, ktoré licenciu zakúpilo.

Popis

Výhodou zakúpenej PDF verzie je získanie licencie
na vytlačenie neobmedzeného množstva,
v zmysle potrieb danej školy, centra detí a pod.,
ktoré vedie  zodpovedný pedagóg, riaditeľ
alebo iný vedúci pracovník zariadenia pre deti,
ktoré licenciu zakúpilo.

Poznámka:

Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon). Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie, uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu, tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, s výnimkou zariadenia, pre ktoré
bola licencia zakúpená
, je bez súhlasu autora neprípustné a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.