MESIACE V ROKU-učebná pomôcka z kalendára

3,50 

MESIACE V ROKU
+bonusy:
VIZITKA ŠKOLY tlačený list A3
           +Diagram ČASU a POČASIA – PDF 2x A3

Po orezaní tabuliek nájde  kalendár využitie
ako učebná pomôcka alebo dekorácia interiéru v ráme.

12 obrazov
s pútavou grafikou v tvare venca

vyjadruje charakter mesiacov v roku,
národné, kultúrne a spoločenské znaky,
zvyklosti a tradície Slovenska.
Sú nielen zdrojom na obohatenie poznatkov,
ale aj motiváciou na rozvoj reči, rozprávania
o obrázku a časových predstáv.

Väzba: Laminovaná titulka + 12 listov A3

Popis

Poznámka:
Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).
Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie,
uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu,
tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné
a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.