Kalendár ako UČEBNÁ pomôcka

3,50 

KALENDÁR AKO ZDROJ POZNANIA
po skončení roka 2021 UČEBNÁ pomôcka
BONUS – JEDÁLNY LÍSTOK- list A3

Nástenný celoročný kalendár so strunou, formát A3, znázorňuje pútavou grafikou v tvare venca charakter mesiacov v roku, národné, kultúrne a spoločenské
znaky, zvyklosti a tradície Slovenska. Je nielen zdrojom na obohatenie poznatkov, ale aj motiváciou na rozvoj reči a rozprávania o obrázku.

Po uplynutí roka 2021 a orezaní tabuliek nájde využitie ako
učebná pomôcka alebo dekorácia interiéru.

Väzba: Laminovaná titulka + 12 listov + zadný kartón
a tabuľka s dňami, menami a sviatkami v mesiaci.
Prosím ospravedlniť tlačovú chybu v decembrovom mesiaci,
ktorá nie je predmetom reklamácie. Deň 23.12.je označený ako 26.
Opravným bielym fixom sa dá táto chyba prijateľne upraviť .

Popis

Poznámka:
Všetky práva k dielam Márie Novákovej (ďalej autorka, zhotoviteľ), prezentovaným na predaj na internetovej platforme, ako aj fyzické produkty,  podliehajú právnej ochrane v zmysle zákona 185/2015 Z.z., (autorský zákon).
Sú produktom duševného vlastníctva zhotoviteľa v komplexnom rozsahu (obsah, ilustrácie, texty, layouty, ochranné znaky, logá a ďalšie grafické a funkčné prvky). Akékoľvek ich rozmnožovanie, kopírovanie, predávanie,
uverejňovanie v tlačenej alebo fotografickej forme, alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo postupu,
tiež verejné  šírenie originálu alebo poskytovanie tretím osobám, je bez súhlasu autora neprípustné
a vedie k vážnemu porušeniu autorského práva.